สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมชี้แจงบุคลากรในสังกัด ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meeting

วันที่ 10  เมษายน 2563 เวลา 08.45 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1  พบปะคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1  ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meeting  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ work form home ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน