สพป.ลพบุรี เขต 2การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ.

 10 เมษายน 2563  เวลา 09.30 น.  ดร.มโน  ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และ ดร.ประชา แสนเย็น  นายจิมจง ทองคำวัน    รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่มภารกิจฯ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ. เพื่อรับทราบแนวทาง และนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED/การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก/การเลื่อนการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ฯลฯ               ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2