สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ทั้งนี้มีผู้ขอพระรา่ชทาน จำนวนทั้งหมด 254 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 232 ราย, ลูกจ้างประจำ 5 ราย และพนักงานราชการ 17 ราย