ประชุมการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพม.36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ตามแบบปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ,นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว