สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 15/2563

วันที่ 15 เมษายน 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 15/2563 ประจำวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 ณ กลุ่ม/หน่วยที่ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และผู้ปฏิบัติงาน work From Home ให้ร่วมรับชมที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานผ่านช่องhttps://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2