สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวางแผนการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต

วันที่ 16  เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8  เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวางแผนการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ในการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2563) ในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราและประจำจังหวัดระยอง  เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวางแผนการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ร่วมกับบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1