ประชุมทีมบริหาร สพม.36

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.50 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมทีมบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อชี้แจงข้อราชการ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใช้แอพพิเคชั่น ZOOM ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว