การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา36 พร้อมด้วย นางบุญญธิดา คชรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางณัฐชญา กองสุเรือง นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. เชียงราย  โดยมี นายรัชกฤช  สถิรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.เชียงราย เป็นประธานในการประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว