ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางบุญญธิดา  คชรักษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางศิริพร ถูกจิตต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางณัฐชยา กองสุเรือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยมี นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 เป็นประธานในการประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว