นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโปงลาง

ห้