สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแพรวา

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแพรวา