สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลระบบออนไลน์

เมื่อ 15 เมษายน 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายในการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” ที่ห้อง War Room ที่ห้องปฏิบัติงาน และที่บ้านกรณี Work from home หลังจากนั้นประชุมทีมบริหาร เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการบริหารงานวิชาการ เตรียมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในระบบออนไลน์ ช่วงเวลาปิดภาคเรียน และข้อราชการอื่น ๆ