สพป.พิจิตร เขต 1 พิจารณามอบทุนนักเรียนเดือดร้อนจาก covid-19 

เมื่อ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ห้อง War Room ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนชาวพิจิตรช่วยบ้านเกิดโรงเรียนเก่า เพื่อพิจารณาช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19  ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะประชาชนที่ยากจน หาเช้ากินค่ำ ตกงาน ขาดรายได้จุนเจือครอบครัว ซึ่งได้รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตเมตา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ผ่านบัญชีกองทุนชาวพิจิตรช่วยบ้านเกิดโรงเรียนเก่า ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาพิจิตร หมายเลขบัญชี 610 -0 -30179 -2  โดยพิจารณามอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 ทุน รวม 134 ทุน พร้อมถุงยังชีพมีเครื่องอุปโภคบริโภค