มติที่ประชุม ยุบเลิกสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ สพป.พิษณุโลก เขต 2

นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมกับคณะผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงแนวทาง ปรึกษาหารือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยโรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ มีนักเรียนจำนวน 16 คน ได้ไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยที่ประชุม มีมติยุบเลิกสถานศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย สพป.พิษณุโลก เขต 2 จะดำเนินการตามระเบียบต่อไป