นางศิริวรรณ พลเศษ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบ อัคคีภัย เด็กหญิงปณิดา ฤทธิยุง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า(คุรุประชาสรรค์) อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นางศิริวรรณ พลเศษ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย นางเบญจพร สุทธิประภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด เยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบ อัคคีภัย เด็กหญิงปณิดา ฤทธิยุง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า(คุรุประชาสรรค์) อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 4,๐๐๐ บาท