การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 โดยนายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน จนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคต ณ สนามแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

 

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)