สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าอบรมทางไกล “การจัดการเรียนการสอนทางไกล”

เมื่อ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ห้อง War Room ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เทคนิค รวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ทั้งนี้ในส่วนของผู้บริหารโรงเรียน ครู ในสังกัดทุกโรงเรียนให้เข้าอบรมผ่าน 5 ช่องทางตามที่ สพฐ.กำหนด