นางศิริวรรณ พลเศษ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 72% จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นางศิริวรรณ พลเศษ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย นายทศพล ศรีษะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 72% เพื่อใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม  ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม