สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมการรายงานผลการติดตามฯ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมการรายงานผลการติดตามประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้รับผิดชอบมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 20 ประเด็นการพิจารณา เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1