สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับชมการชี้แจงการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้รับผิดชอบ ร่วมรับฟังแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้ดำเนินการชี้แจงประกอบด้วยนายจักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผ่านช่องทาง www.obectv.tv ณ ห้องประชุมทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2