สพป.พิจิตร เขต 1 รวมใจ สู้ภัยโควิด

เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี และโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่54)  ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรในสังกัด จัดพิธีมอบเงินรวมใจและถุงยังชีพ ให้กับโรงเรียนในอำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง เพื่อให้โรงเรียนนำไปมอบให้กับครอบครัวนักเรียนที่บ้าน  ซึ่ง สพป.พิจิตร เขต 1 โดย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  มีนโยบายช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ผู้ปกครองของนักเรียนที่ยากจน หาเช้ากินค่ำ ตกงาน  ด้วยการรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตเมตตา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผ่านบัญชีกองทุนชาวพิจิตรช่วยบ้านเกิดโรงเรียนเก่า ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่ 610-0-30179-2 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 และปิดรับบริจาคเมื่อ 30 เมษายน 2563 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 89,699 บาท ใช้เงินจากกองทุนชาวพิจิตรช่วยบ้านเกิดโรงเรียนเก่า จำนวน 44,301 บาท รวม 134,000 บาท และวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ร่วมบริจาคถุงยังชีพ จำนวน 134 ถุง ทั้งนี้ได้พิจารณามอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 134 ทุน พร้อมถุงยังชีพมีเครื่องอุปโภคบริโภค