ประชุมหารือแนวทางการพัฒนากีฬานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนานักกีฬานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยมี นายขจรศักดิ์ สีเสน  ผุ้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุม  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว