คัดเลือกนักกีฬาตัวแทน สพป.ชลบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี สนามโรงเรียนบ้านหนองชาก และสนามโรงเรียนวัดท้องคุ้ง