สพป.สกลนคร เขต 2 สอบสรรหานักจิตวิทยาโรงเรียน

มื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   ทำการสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยภายใต้การกำกับดูแลของ ดร.เจริญ  ราชโสภา   ผอ.สพป.สกลนคร เขต  2 ซึ่งการสอบและสรรหาฯ ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม  …ชุลีพร/ข่าว