สพป.ชลบุรี เขต 1 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  โดยมีวิชาเอกปฐม 15   อัตรา  ภาษาไทย  10   อัตรา ภาษาอังกฤษ 9 อัตรา ประถมศึกษา 7    อัตรา  สังคมศึกษา  2  อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา   ภาษาจีน 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา และพลศึกษา 1 อัตรา รวม 49 อัตรา โรงเรียนที่ได้รับครูบรรจุใหม่จำนวน 26 โรงเรียน  ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1