สพป.พิจิตร เขต 1 ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนยากจน

เมื่อ 18 พฤษภาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด นายสมใจ สมบุญยอด ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนายพรชัย สมบุญยอด มีบุตร 7 คน แยกครอบครัวไปแล้ว 3 คน เหลือ 4 คน มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง อยู่ในภาวะยากลำบาก รายได้ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูบุตรโดยลำพัง หลังจากแยกทางกับภรรยา สถาพบ้านทรุดโทรมไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ซึ่งมีผู้อาศัยอยู่ถึง 5 คน  คือนายพรชัย สมบุญยอด บิดา ดช.มงคล สมบุญยอด ชั้น ม.2 ดช.พีรพงค์ สมบุญยอด ชั้น ม.1 ดช.พีรพล สมบุญยอด ชั้น ป.4 และ ดญ.พัชรภร สมบุญยอด ป.2 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง