ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการและการเรียนการสอน ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศิริพร ถูกจิตต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการติดตามการบริหารจัดการและการเรียนการสอน ภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม  จังหวัดพะเยา โดยมี นายภักดี  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว