สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแบบออนไลน์

         วันที่ 20 พฤษภาคม  2563  นายสมพร  แปไธสง รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำแบบทดสอบออนไลน์ในแต่ละหลักสูตร  และเกณท์การประเมินสำหรับผู้ผ่านการทำแบบทดสอบที่จะได้รับเกียรติบัตร  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2