ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน จนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคต ณ สนามแข่งขันโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์  สนามแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม และสนามศูนย์กีฬาเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)