สพป.พิจิตร เขต 1 บรรจุครูใหม่ 7 อัตรา

เมื่อ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องตะเภาแก้ว ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และนางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ให้ข้อคิดและข้อปฏิบัติ ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ในวันนี้ทั้ง 7 อัตรา ถึงการครองตน ครองงาน การเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน และครูที่ดีของศิษย์