สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประกาศเจตจำนงสุจริตและประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมทั้งประชุมเพื่อยกระดับและติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ออนไลน์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)