สพป.สงขลา เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 พร้อมด้วยนางอรทัย เกิดภิบาล นางสาวอัญชลี นามสนธิ์  และนายณัฐวัตร รัตกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่บุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมศรีธรรมธัช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1