การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1