นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในการดำเนินการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และเยี่ยมบ้านนักเรียนในการดำเนินการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อติดตาม รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านแคน โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย โรงเรียนบ้านปาฝา สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)