ตรวจติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ ณ โรงเรียนห้วยซ้อรัชมังคลาภิเษก

วันที่ 22 พฤษาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายวรพงษ์ สันติสงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตรวจติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมกับ นิเทศการประเมินวิทยฐานะ คศ.3/4 ตามเกณฑ์ ว.21 และตรวจติดตามการซ่อมแซมอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยซ้อรัชมังคลาภิเษก  โดยมี นายสุชาติ ศรีธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซ้อรัชมังคลาภิเษกและคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ/ข่าว