สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนเตรียมพร้อมเปิดเรียน 1 กรกฎาคม

เมื่อ 22 พฤษภาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ ช่างไฟฟ้า ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 โดยจะจัดทำเป็น VTR เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับโรงเรียนทั่วไป