สพม.36 ติดตามความเสียหายอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายนิยม มีชัย นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา โดยมี นายสิทธิชัย สิทธิวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว