สพป.สงขลา เขต 1 ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ของโรงเรียนชุมชนบ้านด่าน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางอรทัย เกิดภิบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้รับมอบหมายจากนายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ให้ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ของโรงเรียนชุมชนบ้านด่าน ซึ่งพบว่าโรงเรียนมีความพร้อม และปฏิบัติตามแนวทางที่ได้รับจาก สพฐ. เช่น การออกเยี่ยมบ้าน การมอบใบงานให้นักเรียน และจัดครูไปดูแลนักเรียนถึงบ้านทุกวัน