ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้  นางบุญญธิดา คชรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางศิริพร ถูกจิตต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ,นางณัฐชญา กองสุเรือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และ นายกิติโรจ บ่อคำเขียว เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว