ติดตามการเรียนการสอน ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ติดตามการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม โดยมี นายไกร ธรรมกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว