สพป.สงขลา เขต 1 วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้บ้านเรียนชยาเมธิสุรัตน์

วันที่  26  พฤษภาคม  2563  เวลา 09.00 น.  นางอรทัย  เกิดภิบาล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นประธานการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้บ้านเรียนชยาเมธิสุรัตน์ เด็กชายลัภวัชร์  ชยาเมธิสุรัตน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ณ  ห้องประชุมศรีธรรมธัช  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1