สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยม ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563

           วันที่ 27 พฤษภาคม 2563  นายสมพร  แปไธสง  นายสำราญ  อยู่นาน   รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  ได้ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด  เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและครู  ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  และติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อดูการเรียนของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์