สพม.36 ติดตามความเสียหายอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยมี คณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว