วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนแก้ไขปัญหาร่วมกับโรงเรียน ซึ่ง สพฐ. กำหนดการประชุมศูนย์เฉพาะกิจฯ ดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีนายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป. พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. / ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี