สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล

เมื่อ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องชาลวัน ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย