สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนและบ้านนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563

           วันที่ 29 พฤษภาคม 2563  นายสมพร  แปไธสง  นายสำราญ  อยู่นาน   รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  ลงพื้นที่โรงเรียนและบ้านนักเรียน  เพื่อนิเทศ ติดตาม การทดลองการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลอันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  พร้อมทั้งให้กำลังใจ  แนะนำ  รับทราบปัญกาในการเรียนผ่านระบบออนไลน์