กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ “ป้องกันการทุจริต” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.15 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต