สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

      วันที่  1  มิถุนายน  2563  เวลา  09.00  น.  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสมพร  แปไธสง รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน  2563  เพื่อเป็นการบูรณาการในการทำงานของทุกภาคส่วน  โดยนายวัลลภ  ประวัติวงค์  นายอำเภอกบินทร์บุรี   เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่   อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี