ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้ตรวจราชการ สพฐ.

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลต่อผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ  ห้องประชุมดอยตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ,นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ,นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว