สพม. 36 จัดกิจกรรมเขตสุจริต

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ณ บริเวณเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว